GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co se bude dít s daty z kontaktního formuláře

Provozovatelem služby je GIN Travel s.r.o. (IČO: 02020866) se sídlem Spojovací 2604/48, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „provozovatel“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 306437, pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

– jméno a příjmení
– emailovou adresu
– IP adresu
– telefon

Za tímto účelem potřebuje Správce zpracovat jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon, ať už kvůli jednání o nabídce, nebo odpovědi na vznesený dotaz. To je umožněno ustanovením článku 6., odstavce 1. písmene b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány podobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle jeden rok od provedení poptávky, pokud správci neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování. IP adresa je sledována z důvodů zabezpečení systému,nikoli pro marketingové účely. Na základě Nařízení máte právo:

– požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracováváme
– požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů-
– vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
– požadovat po nás výmaz osobních údajů – výmaz bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
– v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud se zpracováním nesouhlasíte, nebo chcete svoje osobní údaje nechat odstranit, můžete podat námitku na adrese info@gintravel.cz

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašuji,že jsme přijali veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, (ochrana vytištěných faktur, smluv).
Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.Firma GIN Travel, s.r.o. se sídlem V Horách 830, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15, IČO: 02020866, vedená v obchodním rejstříku, má právo tyto podmínky kdykoli změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna na této stránce a zároveň bude po dobu zpracovávání zaslána nová verze těchto podmínek na poskytnutou e-mailovou adresu. Pro informace o cookies si prostudujte samostatnou informační stránku.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019.

Чтобы заказать обратный звонок
заполните и отправьте форму